Total mangel på forutsigbarhet
i byggebransjen

-
Den nye Plan- og bygningsloven, som var ment å skulle gjøre byggesaksbehandlingen enklere og sikre høyere kvalitet i bransjen, har i stedet gjort det svært vanskelig å drive effektivt for byggherrer, eiendomsutviklere, såvel som entreprenører.

- På denne bakgrunn kommer så denne konjunkturavgiften eller byggeavgiften på næringsbygg, og skaper stor uklarhet. Hva mener politikerne egentlig, hvilken avgift er det snakk om, hvordan skal den anvendes, vil den gjelde bare i 2001, osv, osv. Forvirringen er stor. Og det er nettopp denne uforutsigbarhet som er det store problemet.

Vår frustrasjon over den foreslåtte konjunkturavgiften - som er fullstendig bak mål - kommer på toppen av en mangeårig frustrasjon over sendrektig og lite forutsigbar byggesaksbehandling, sier direktør Arild Rygg, direktør i Selmer Næringseiendom.
Les hele intervjuet!