Hvem styrer byutviklingen?

Månedens hjelm bæres denne gang av arkitekt Per Knudsen. Byggenytt benyttet anledningen til en samtale i forbindelse med en befaring han gjorde på Gardermoen hvor hans firma er arkitekter for Oslo Lufthavns nye kontor- og servicebygg på hovedflyplassen.

Per Knudsen hadde nettopp deltatt i panelet i et stort folkemøte (400 mennesker deltok) i Trondheim arrangert av Adresseavisa hvor problemstillingen var : Hvem styrer utviklingen i Trondheim? Er det politikerne, planleggerne, de private utbyggerne eller pressgrupper? Hvilke vyer har de for fremtiden, og får vi en by som folk flest vil trives i?

Gjennom en rekke store avisoppslag forut for møtet, kunne posisjonene spissformuleres slik: Forskerne: "Byutviklingen er markedsstyrt". Utbyggerne: "Lønnsomhet bestemmer utformingen". Politikerne: "Vi er for feige og tør ikke si nei".

Byggenytt ba Per Knudsen kommentere debatten om byutvikling som nå blomstrer i Trondheim, i Oslo, så vel som i andre byer.
Arkitekt Per Knudsen med Oslo Lufthavns nye kontor- og servicebygg i bakgrunnen. Per Knudsen Arkitektkontor AS er arkitekter for bygget som ferdigstilles i september.
Foto: Byggenytt
Les intervjuet!