Lærte seg norsk
og byggfag -

fikk fast jobb!

Byggenytt har møtt Tasim Osmani på byggeplass Hotel Bastion i Skippergata 5. Her er han i full sving sammen med sine arbeidskamerater med avsluttende innredningsarbeider på det nye Oslo-hotellet. Osmani er Kosovo-albaner, 24 år og nå fast ansatt som snekker i Moderne Byggfornyelse AS, som utfører totalentreprisen i hotellprosjektet hvor to gamle bygårder er sammenføyet og totalrenovert til hotell.

Osmani forteller at han kom til Norge som flyktning i november 1999, og etter et norskkurs i offentlig regi og noen småjobber på restauranter, fikk han arbeid som hjelpearbeider hos Moderne Byggfornyelse. Osmani var ivrig etter å etablere seg som bygningsarbeider og var svært motivert da han fikk sjansen til å være med på - sammen med 10 andre fremmedspråklige hjelpearbeidere ansatt hos Moderne Byggfornyelse - et internt 6 måneders undervisningopplegg med kombinert språk- og fagopplæring. Like før sommerferien kunne Osmani etter gjennomført eksamen i så vel norsk skriftlig og praktiske fag, motta vitnemål som bevis på delkompetanse innen tømrer-, snekker- og forskalingsfaget. Og belønningen: fast ansettelse i Moderne Byggfornyelse.

Dette har betydd svært mye for meg, uttaler Osmani. Det å ha fast jobb, er selvfølgelig kjempebra. Jeg kan nå snakke norsk brukbart og føler meg tryggere på arbeidsplassen av den grunn. I den daglige arbeidssituasjonen føler jeg også at jeg har hatt god nytte av fagopplæringen jeg har fått. Arbeidet har nå blitt mye mer interessant. Jeg trives nå svært godt med å være bygningsarbeider, tilføyer Osmani, som gir mye ros til sin arbeidsgiver for det opplegget han har fått være med på. Osmani anbefaler alle arbeidsgivere som trenger arbeidskraft til å lære av Moderne Byggfornyelse. Osmani forteller at han pratet mye med sine kamerater om dette opplæringsprosjektet, og tror at det er mange fremmedspråklige som vil kunne være med på noe lignende. Osmani som er gift med en norsk jente, føler seg nå godt etablert i Norge. Men han har ikke glemt hjembyen sin, Ferizaj, i det sørlige Kosove hvor han drar på ferie så ofte han kan for å holde kontakt med familien sin.

Moderne Byggfornyelses prosjektansvarlig for undervisningsopplegget, Knut Gulbrandsen, forteller til Byggenytt at bakgrunnen for prosjektet er rekrutteringsproblemet som bransjen generelt sliter med. Vår bedrift har som mål at 10% av de rundt 100 ansatte skal være lærlinger. Det viser seg imidlertid at alt for få ungdommer søker seg til byggfagene. Vi måtte derfor tenke i nye baner for å sikre rekrutteringen. Vi hadde i fjor 11 fremmedspråklige engasjert som hjelpearbeidere. Disse var uten særlig erfaring fra byggebransjen. Alle var flinke folk, men norskkunnskapene var det verre med. Dette måtte vi gjøre noe med. Vi tømret sammen et opplegg i august hvor disse 11 fikk ansettelse i Moderne Byggfornyelse mot at de forpliktet seg til å arbeide 4 dager i uka og ta språkopplæring én dag. Norskundervisningen foregikk på Rosenhoff voksenopplæringssenter. Etter jul ble skoledelen utvidet til å ha med seg én dag i uka på Sogn videregående skole med innføring i Grunnkurs byggfag og HMS. Etter påske spesialiserte de seg slik at gruppen ble delt i to, en tømrergruppe og en murergruppe.

I opplæringstiden har kursdeltakerne vært lønnet som hjelpearbeidere, men har fått lønnsopprykk etter endt utdanning. Dette skjedde like før sommerferien i form av en sermoni på et bedriftsallmannamøte hvor de 8 som til slutt gennomførte kurset og besto eksamen, fikk utdelt hvert sitt vitnemål og kompetansebevis.

Vi er fornøyde med gjennomføringen av dette opplæringsprosjektet, og har fått et verdifullt tilskudd til vår arbeidsstokk med disse 8 kanditatene. Det er helt klart et potensiale for byggebransjen på rekrutteringssiden blant fremmedspråkelige, avslutter Gulbrandsen.