Han som går under jorden
Arne Brodahl i LekkasjeTeknikk AS på oppdrag.

En tilstoppet kloakkledning er åpnet ved hjelp av høytrykksspyling. Nå skal rørene inspiseres med tv-kamera.

Foto:
Byggenytt


Du ringer ham når kloakken din plutselig går tett. Du burde ha ringt ham mye før: — Når det gjelder avløpsrør blir det som oftest mye billigere å være føre var enn etter snar, sier Arne Brodahl leder for LekkasjeTeknikk AS.

Problemet bygger seg opp over tid. Klosset ditt trekker tregere og tregere ned, sluket i dusjen slutter å fungere, og kanskje begynner en eim av kloakk å spre seg i huset ditt. Du forstår at et eller annet er galt med avløpsrørerene dine. Du kontakter en som Arne Brodahl og hans selskap Lekkasje Teknikk as. Det kan være alt for sent.

Tankeløse huseiere

— Rent generelt virker det som om folk ikke ofrer det de ikke ser en tanke, før problemet plutselig lander i fanget på dem. Da kan problemet ha blitt mye større enn det trengte å bli, sier Arne Brodahl til Byggenytt.

Problemet er lekke kloakkrør. Vannet lekker ut, mens de faste elementene vil bli liggende igjen i røret og etterhvert forårsake en blokkering. Konsekvensene av lekkasjer kan bli store. Ødeleggelser i kjellere og våtrom, forurensning av grunn og luktplager. Desto lengre problemet har fått utvikle seg, desto større vil skadene kunne være.

Før eller senere
— Er du innehaver av et eldre hus, fra tidligere enn 1975, så er det stor sannsynlighet for at rørsystemet ditt består av murrør. Disse vil før eller senere begynne å lekke. Har du ikke hatt problemer, betyr det kun at du kan forvente deg problemer i fremtiden. For kun 1850 kroner, pluss moms, foretar vi en tv-undersøkelse av rørene dine. Da gir vi deg også en komplett tilstandsrapport, og med anbefalinger om eventuelle nødvendige utbedringer. Det kan spare deg for store utgifter i fremtiden. Det er mye billigere å forebygge enn å reparere, forteller Brodahl.

Spesielt oppmerksomme bør mennesker som skal kjøpe eldre hus være på denne problematikken.

Stakkars huskjøpere
— Jeg tror ikke det er vanlig at folk spør om avløpsrørenes forfatning når de kjøper et eldre hus, men det bør de absolutt gjøre. Det er en billig forsikring. Dette er dessuten noe eiendomsmeglerne burde opplyse om, og disse opplysningene burde være med i et hvert salgsprospekt.

Hvis du selv ønsker å finnes ut hva slags rør som er brukt, finner man opplysninger om dette hos det kommunale vannverket, Brodahl forteller at Oslo Vannverker som oftest er svært behjelpelige med å finne informasjon.

Når problemet først har oppstått er Brodahl raskt på pletten.

— Først spyler vi opp blokkeringen med høytrykksspyler, det kan ta alt fra ti minutter til flere timer. Deretter sender vi inn et kamera for å undersøke rørenes forfatning. Vi vurderer så hvor omfattende skadene er.

Det kan stinke fælt når Brodahl skal jobbe.

— Du vet, det lukter ikke blomster av tette kloakkrør, men jeg har vært i denne bransjen siden 1985 så jeg har rett og slett vendt meg til lukta.

Kostbar lærepenge
Skadekostnaden vil blant annet avhenge av hvor huset ligger. Må man grave i fortau eller vei blir det betraktelig mer kostbart enn om man kan nøye seg med å grave noen meter fra huset. De riktig uheldige må grave opp rørene fra hus som ligger langt fra det kommunale nettet. Da kan det bli svært kostbart.

— Den løsningen vi oftest lander på, nettopp for å spare gravekostnader for kundene, er å legge nye plastrør på innsiden av de gamle murrørene, forteller Brodahl.

Hvor lenge et murrøropplegg vil holde er i følge Brodahl umulig å si. Det kan holde i 20 år, det kan holde i 70. Det avhenger blant annet av hvordan rørene er lagt og av grunnforholdene. Men ligger rørene dine i alunskifer grunn vil du raskt få problemer, alunskifer avgir gasser som kort og godt spiser murrørene dine og gir omfattende skader. I Trondheimsveien i Oslo har Brodahl støtt på flere hus som har hatt dette problemet.

Plast er både venn og fiende for Brodahl. Venn fordi det er med den han løser kundens problemer, men fiende fordi plasten på sikt vil føre til færre oppdrag. Det er de lekke murrørene som skaffer oppdrag.

— Plastrør er gode, og med dem oppstår det først problemer hvis de er feil lagt. Men vi frykter ikke fremtiden av den grunn, vi har nok å gjøre, uttaler Brodahl med overbevisning.

Det forklarer nok hvorfor sønnen allerede er på plass i bedriften.
Klikk for større bilder