KPMG inntar høyborgen på Majorstuen
Administrasjonssjef Tom Brinck-Mortensen i en sen ettermiddagstime 1. november foran hovedinngangen til Sørkedalsveien 6 - det nye høyhuset på Majorstuen.

1. desember har han fått alle sine 439 medarbeidere på plass i KPMG’s nye hovedkontor.

Foto:
Byggenytt

Skyskraperen i glass på Majorstuen med adresse Sørkedalsveien 6 står nå klar for sine nye beboere. Innen primo desember vil alle KPMG’s ansatte i Oslo være på plass i nybygget, ett av de mest profilerte byggeprosjektene i Oslo de siste par årene.

Byggenytt har møtt administrasjonssjef Tom Brinck-Mortensen i KPMG. Han er prosjektleder for flytteprosessen fra firmaets tre tilholdssteder i dag, to i Brynsveien og en i Sandvika. 440 medarbeiderne skal flyttes på, og de er positive til flyttesjauen og ser med forventning til og spenning på møtet med den nye arbeidsplassen, forteller Brinck- Mortensen.

Det nye hovedkvarterets beliggenhet har vært avgjørende for at vi satset på Sørkedalsveien 6 som leieobjekt. Mer sentralt på Majorstuen kunne vi knapt komme.
Et hovdekriterium vi hadde knesatt for en flytting, var at de kommunikasjonsmessige forhold var så gunstige som mulig, både for våre ansatte og for våre kunder.

Nybygget er et landemerke og i markedsmessig sammenheng vil det gi KPMG Norge en bedre synlighet og profilering av bedriften. På samme måte som det gamle bygget gikk under betegnelsen Philipsbygget og var kjent for alle i byen, vil adressen Sørkedalsveien 6 snart kun bli benevnt som KPMG Huset. Dette med identifikasjon er viktig for oss. Vi er en kunnskapsbedrift, og er rekrutteringsmessig avhengig av å knytte til oss de beste hodene. KPMG Huset vil være en av faktorene til å sikre dette, legger Brinck-Mortensen til.

Tidspunktet for byggets ferdigstillelse var også viktig. Vi var i ferd med å vokse ut av våre lokaler og måtte finne et nytt hus som var stort nok og som hadde en beliggenhet som var optimal. NCC Eiendoms planer om riving av det gamle Philipsbygget og bygging av et nytt høybygg, kom defor på det helt riktige tidspunkt for oss. Sommeren 1999 inngikk vi leiekontrakt med NCC og vi kunne ta fatt på det omfattende planleggingsarbeidet som flytting av 440 medarbeidere innebærer.

På relevante områder inngikk vi et samarbeid med NCC med hensyn til en møbleringsplan for lokalene. Vår firmastruktur med flere avdelinger bygger på kunnskapsdeling. Møbleringsplanen måtte derfor bygge på stor fleksiblitet som omfattet løsninger fra åpne kontorlandskaper til cellekontorer. Den tekniske infrastrukteren i bygget, lagt opp i 2,4-meter-takt, er godt tilpasset en slik fleksibilitet. Bygget er dessuten fantastisk med hensyn til innslipp av dagslys da det består av to tredeler med vinduer. Vi kunne derfor boltre osst med hensyn til miljøskapende møteplasser og servicefunksjoner. Særlig vil 2. etasje bli en sentral fellesarena hvor de ansatte kan holde kontakt på tvers av fag- og avdelingsgrenser.

Våre nye lokaler gir oss de beste muligheter til å skape et spennende interiør som motiverer til kunnskapsdeling og kommunikasjon som vil styrke KPMG’s tverrfaglighet. Det vil kunne gi våre kunder et enda bedre tilbud. Vi kan derfor trygt ønske våre eksisterende og fremtidige kunder velkommen til vårt nye hovedkontor, KPMG Huset, avslutter Brinck-Mortensen.
Klikk for større bilder