Byborger Odd Einar Dørum om byutviklingen i Bjørvika.
Som det positive menneske Odd Einar Dørum er, sier han til Byggenytt at Oslo bare lykkes i å gjøre Bjørvika til et nytt bidrag i byens streben etter åpnenhet mot fjorden, og gi innhold til øsnket om å utvikle Oslo videre til den intime storbyen med et menneskelig format.

I Bjørvikautbyggingen har Oslo-politikerne en gyllen sjanse til å være i forkant av en utvikling, til å kunne bruke makt og ta et grep i forbindelse med reguleringen av Bjørvika, og slik fremstå som talsmenn for byens borgere, og dermed ikke la seg styre av entreprenørenes utbyggingsinteresser.

Odd Einar Dørum på en av Hotel Operas terrasser. Ennå buldrer trafikken under. Men han har tro på en for Oslos borgere, positiv byutvikling av Bjørvika.
Fotografier: Byggenytt
Oslo kommune og staten eier all grunn i Bjørvika og har mulighet til å legge alle tomter i en felles pott, utmeisle en helhetlig visjon om byutvuklingen i Bjørvika, og regulere tomteområdet slik at det faktisk blir slik man forespeiler seg det i visjonen.

Et felles kommunalt/statlig utviklingsselskap kan gjennom salget av tomtene bruke merverdien av tomtene som bidrag til å finansiere senketunnelen som er en forutsetning for en byutvikling av Bjørvika.

I følge Dørum må strategien legges slik:

• Ville visjonen.
• Gjennomføre visjonen i reguleringsplanen.
• Som grunneier. gå sammen med staten for å sikre eiendomsutviklingen.

Odd Einar Dørum mener at Oslo-politikerne kan styre byutviklingen i Bjørvika til beste for Oslo-borgere flest. Visjonene om intime og menneskelige byrom kan bli en realitet hvis de griper makten og handler som grunneier, og gjennomfører en reguleringsplan som sikrer en slik utvikling.