Arkitektur på vei

I en artikkelserie retter Jan Carlsen søkelys på norsk samtidsarkitektur og stiller spørsmålet om hvilken retning den tar.

Jan Carlsen er arkitekt og arkitekturskribent, født i Oslo i 1938 og utdannet i England. Etter ti års praksis på arkitektkontorer var han amanuensis i by- og regionplanlegging på Arkitekthøgskolen i Oslo på 1970- og 1980-tallet, deretter har han arbeidet som frilans arkitekturjournalist og vært ansatt i bladet Arkitektnytt. Blant utgitte bøker er Trafikkrigen (1970) og Regnbuebyen (1993).

18 Byggekunstens hamskifte
17 Arkitektur i en søkende, spennende tidsånd
16 Med nærhet til stedet og byggeoppgaven
15 Å fortolke et steds sjel
14 Broen mellom tegnestue og byggeplass
13 Arkitektur som bevegelse i rom, del 2
12 Arkitektur som bevegelse i rom, del 1
11 Arkitektur som fortelling, del 2
10 Arkitektur som fortelling, del 1
09 Arkitekturen mellom husene.
Intervju med Henriette Salvesen i div.A arkitekter
08 Nye grep i gammel by
Intervju med Thorvald Bernhardt,
Kristiansen & Bernhardt Arkitektur Interiør
07 Er det håp for arkitekturnasjonen Norge?
Intervju med Magne Wiggen, MMW Arkitekter
06 Funksjon og innhold i arkitekturen
Diverse arkitekter
05 Den nye arkitektrollen
Brendeland & Kristoffersen Arkitekter AS
04 Å tegne et fedighus eller en byplan
Intervju med Fredrik Shetelig,
Pir II Arkitektkontor AS
03 Bygget blir til underveis mens du tegner
Intervju med Niels Marius Askim og Lars Lantto,
Askim/Lantto Arkitekter AS
02 Arkitekturens stasjonsmester
Intervju med Arne Henriksen,
Arne Henriksen Arkitekter AS
01 Det muliges kunst - og mye mer
Intervju med Kristin Jarmund,
Kristin Jarmund Arkitekter AS