Fra sentralskolen i Oppdal, tegnet i 1968. Prosjektet utviklet seg til et omfattende anlegg med idrettsbygning, samfunnshus, svømmehall og utvidelse av barneskolen (bildet under), tegnet i 1965.
Foto:
Eggen Arkitekter