Bygningsingeniøravdelingen på NTH, tegnet 1968-69. Dette lave anlegg med kvartalsmønster og lysgård består av kraftige betongrammer, fint modulert, og bygningen ligger følsomt plassert i terrenget med de grønne skråningene opp til Gløshaugen i behold. Men strukturalismen «ble et intermesso i Eggens produksjon», konkluderte Grønvold i sin artikkel. «I Olavsgården, et kurs- og konferansesenter fra 1982, har han vendt tilbake til den nordiske modernismen som han praktiserte i sine tidligste arbeider. Men noe tilbakeskritt i kvalitet er det ikke. Det er snarere et av Eggens fineste og mest gjennomarbeidede byggverk.»
Foto:
Eggen Arkitekter