I 1986 sto Kolstad kirke sør for Trondheim ferdig, intimt lagt inntil en kolle i naturområdet, oppført med hvitmalte og pussede teglmurer og laminerte trekonstruksjoner, og taket er båndtekket, et annet eksempel på Eggens harmoniske arkitekturspråk.
Foto:
Eggen Arkitekter