Besøkssenterets foajé har en romhøyde på seks meter og er utformet med åpne glassfasader både mot Vestfrontplassen og mot parken i nord.
Foto:
Jaro Hollan
Utsikt mot Domkirkens vestfasade og Erkebispegården.
Besøkssenteret sett fra parken mot Bispegata i nord. Bautaen er reist: «Til minde om Eidsvoldsmandene Abdreas Rogert og Peter Schmidt av Trondhjems by».
Utsikt fra galleriet mot det vakre parkrommet i nord.
Fra galleriet som er utformet som en mezzaninetasje.
Det er montert et utsnitt av Vestfronten i mål 1:3 i foajéen. Denne blir brukt av kunstnere ved vurdering og utforming av Vestfrontskulpturene.