– Vi ønsket å gjøre vestfronten rikere, sier Eggen, ved å bygge et moderne besøksanlegg inn i en historisk sammenheng. Det krever balanse i volum, materialbruk og farger. Vi underordnet oss selvsagt domkirken, men vi hermet ikke dens formspråk.

Foto:
Eggen Arkitekter