Hovedstadsgløtt

er en serie artikler om arkitektur og bymiljø i hovedstaden
som ble presentert med 14 artikler i Byggenytt
fra høsten 1995 til våren 1997.

På oppfordring lanserer vi serien på nytt med ny
artikkel hver måned på vårt nettsted.

Forfatteren av artikkelserien, Rolf Eian som dessverre
gikk bort så alt for tidlig (1942 - 2000), hadde mange års
praksis fra Byantikvaren i Oslo både som arkivleder
og konsulent med varierte oppgaver.

Rolf Eian var ikke bare kunnskapsrik, men var også både en
skarp iakttaker og en stor humorist, noe som ofte skinner
gjennom linjene i artiklene hans.

Rolf Eian
14. artikkel Enerhaugen og vi som elsket Amerika.
13. artikkel Kiosken og det moderne
12. artikkel Torvbakkgata 9 på «Ny York» - eiere og leiere
11. artikkel Torvbakkgata 9 på «Ny York» - en liten bygningshistorie
10. artikkel Fornebu Lufthavn - planlegging og utbygging
9. artikkel Gressholmen, Rambergøya og Heggholmen
8. artikkel De Rivertzske bygningskomplekser på Sagene og Tøyen –
tidlig sosial boligbygging i det 20. århundre
7. artikkel Trefoldighetskirken - Oslos "katedral"
6. artikkel Tunge skjebner - gedigen arkiktektur.
Om Botsfengslet og Gaustad Asyl
5. artikkel Om hus i mitt hjerte, miljø og musikk
4. artikkel Brytningstid innen arkitekturen før og etter 1900 ved to av retningene – huggenstensarkitektur og dragestil
3. artikkel
Frølichbyen - en liten byvandring
2. artikkel
Horngården på Egertorget
1. artikkel
Utbyggingen av bydelen "Ny York"
på søndre Grünerløkka